Gemeente Alkmaar gaf mij de uitdagende opdracht een voorstel te doen voor aanpassing van arbeidsvoorwaarden, dat voldeed aan een zeer ambitieuze HR-agenda, de nieuwe Cao en een politieke opdracht. Daarbij was het budget voor deze aanpassing vastgesteld. In verband met de eisen van de HR agenda waren niet alleen de arbeidsvoorwaarden in het plan opgenomen, maar ook een andere manier van werken met de functionerings- en beoordelingscyclus. Deze aanpak viel bovendien samen met bepalingen in de nieuwe Cao.

Bij dit plan heb ik een berekening gemaakt van de frictiekosten en een concreet reglement. In de implementatiefase heb ik gewerkt aan een meetmethode voor de beoordeling in de HR-cyclus. Daarbij waren twee criteria van groot belang: de meetmethode moest bij verschillende managers tot vergelijkbare uitkomsten leiden en de meetmethode moest makkelijk mee te werken zijn. Volgens de managers konden zij uiteindelijk goed overweg met de gekozen meetmethode en het proces dat daarbij is ontwikkeld.

Terug