Jan Rouma

Met veel plezier ondersteun ik ondernemers met problemen in hun organisatie op het gebied van verdeling van werklast, vraagstukken op het snijvlak van HR en financiën en met vraagstukken over Compensation & Benefits –  waaronder pensioen.
Ik ben inmiddels specialist in het beloningsvak, en heb een diep inzicht in de psychologie van HR, gefundeerd op een stevige ondergrond vanuit de psychologie, de methodologie en jarenlange ervaring.

Methodoloog en onderzoeker.

Ik ben psycholoog en methodoloog, in 1984 afgestudeerd aan de UvA bij de vakgroep methodologie van de faculteit psychologie.

Door deze studie heb ik een stevige basis in psychologische theorievorming, het beoordelen en opzetten van psychologische meetmethoden an van statistiek.

Loopbaan

Als docent in het HBO vond ik het geweldig mijzelf en studenten uit te dagen om na te denken, vooral in de begeleiding van hun afstudeeronderzoek. Ik mocht ook 7 jaar lang optreden voor publiek: ik gaf met veel lol colleges en werkgroepen statistiek en onderzoeksmethodologie.

Na deze periode kwam ik bij toeval in het beloningsvak terecht: eerst bij Berenschot Beloningsmanagement (beloningsonderzoek), daarna bij de vakbeweging (Pensioen en Sociale Zekerheid), vervolgens als senior manager en MT-lid bij de Human Capital Group van Deloitte (functiewaarderen en belonen) en tot slot bij de Algemene Vereniging Schoolleiders  ( LumpSum bekostiging), en als onderhandelaar op het ministerie van OCW (invoering van het onderwijsnummer in het PO).

Ondernemen in muziek

In 2003 heb ik het Amsterdams Barokgezelschap opgericht. In dit gezelschap staat kwaliteit voorop en daarmee volledige inzet. Mijn filosofie was en is, dat alles in je organisatie consistent moet zijn. Als je de beste mensen wil hebben, moet de omgeving waarin ze werken het beste zijn die je kan bieden. Je selecteert immers mensen die jouw doel delen: ze komen om te presteren. Aan mij de taak om de omgeving zo af te stemmen, dat ze kónden presteren. De logistiek op orde, de inhoud op orde – in casu bladmuziek -, de best denkbare dirigent, de publiciteit op orde en de financiën op orde, om een aantal zaken te noemen. Als tegenprestatie verlangde ik een goede individuele voorbereiding. En ik was daar streng in: ik eiste van mezelf – zowel als violist en als organisator – en ik eiste van anderen. Het resultaat: een mooie reeks met prachtige concerten.

Inmiddels is het gezelschap is uitgegroeid tot een prachtig kamerorkest, waarin de musici met veel plezier spelen, en waar het publiek graag naar komt luisteren. Ik heb met veel plezier de kar getrokken en in december 2015, zeer recent dus, heb ik na 12 jaar afscheid genomen als concertmeester en organisator, maar ik blijf meespelen.