Opdrachten

De opdrachten over arbeidsvoorwaarden zijn divers geweest: opiniërend onderzoek en adviseren over de beloning van top bestuurders, beloningsvergelijking door middel van benchmarkonderzoek en het opzetten en implementeren van beloningsbeleid, mede-onderhandelen, het opstellen van een arbeidsvoorwaarde regeling en het doorrekenen van de kostenconsequenties van de invoering van het beleid.

Organisatie & Arbeidsvoorwaarden

Berekening van uitvoeringskosten van sociaal plan: wachtgelden van twee relevante cao’s op basis van bestanden uit de salarisadministratie.

De Gemeente Alkmaar gaf mij de uitdagende opdracht, om een voorstel te doen, dat voldeed aan een zeer ambitieuze HR-agenda en een politieke

Benchmarkonderzoek naar Arbeidsvoorwaardenpakket; aansturen van uitvoering van onderzoek. Berekenen invoeringskosten en frictiekosten.

Universitair Asiel Fonds, UAF. Opstellen functiebeschrijvingen van de hele organisatie.

Voor de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties, heb ik een quick-scan gemaakt: “Advies inzake beloning van directeuren van woningcorporaties”.

Het koninklijk Concertgebouworkest vroeg mij een benchmark-onderzoek van de arbeidsvoorwaarden van de staven uit te voeren.

NVTZ. Vergelijkend onderzoek naar bezoldigingsregelingen en bezoldigingscontracten. Het doel van dit vergelijkend onderzoek was het belichten van de verschillen en overeenkomsten tussen de regelingen en de contracten.

Pensioen

Bij de vakbeweging heb ik het pensioendossier onder mijn hoede gehad. Op het niveau van de vakcentrale MHP – tegenwoordig VCP – heb ik invloed kunnen uitoefenen op het pensioenbeleid in Nederland. Ik heb mij onder andere ingezet voor informatievoorziening aan deelnemers van pensioenfondsen en verzekeraars. In deze tijd heb ik bij verschillende pensioentrajecten (fusies en liquidaties, aanpassen van pensioenregelingen, van VUT naar Prepensioen, etc.) aan de onderhandelingstafel gezeten namens de VHP.

Vanaf 1997 ontwikkel ik maatwerkcursussen en geef ik voorlichting en ondersteuning aan ondernemingsraden in het instemmingstraject bij aanpassingen van hun pensioenregeling. Verder heb ik bedrijven ondersteund in de communicatie met hun pensioenfonds. Mijn pensioenactiviteiten heb ik onder gebracht in ‘De OR Pensioencoach’.

Second opinion naar aanpassing van de pensioenregeling aan nieuwe wetgeving, ten behoeve van de OndernemingsRaad van de Efteling.

De kern van de zaak in dit traject was vooral de communicatie met medewerkers en OR. Interessant in deze was het goed communiceren over het verbeteren van een pensioensregeling om problemen te voorkomen, zelfs bij het verbeteren van een regeling.

Cursus pensioen i.v.m. aanpassing regeling en het pensioenakkoord

Voor C1000 heb ik het proces van de voorbereiding van de aanpassing van de pensioenregeling gemanaged.

Voor de SDGI was ik afgevaardigde in het werkgeversoverleg van De Stichting Federatief Pensioenfonds. Dit fonds was opgericht om de verzelfstandigde overheidsbedrijven

Door omstandigheden kreeg SDGI informatie van hun pensioenfonds, die niet leidde tot de juiste berekening van individuele pensioenpremies. Ik heb een systeem ontwikkeld waarmee SDGI voortaan de juiste berekeningen kon maken. Daarnaast hebben we berekeningen gemaakt hoe de schade die medewerkers hadden geleden, kon worden vergoed.

Adviseur van de ondernemingsraad van Cap Gemini bij het aanpassen van de pensioenregeling. Cursus opgezet en gegeven aan de OR en adviseur bij onderhandelingen.

Statistiek & Methodologie

Het proces waarin facturen werden gecontroleerd alvorens ze werden betaald, was tijdrovend door de grote hoeveelheid facturen en factuurregels. De vraag die ik kreeg was of het mogelijk was

Siza-Het Dorp vroeg mij of er een methode kon worden ontwikkeld om informatie van cliënten te gebruiken als managementinformatie. De vraag was hoe je dat zou kunnen doen en of daar vragenlijsten

De GGZ instelling Dichterbij benaderde mij met de vraag of ik kon helpen met een methodologisch probleem: de zorgautoriteit wilde een kwaliteitsmeting doen met een standaard vragenlijst. Bij Dichterbij was men ervan overtuigd dat dit niet correct was. Het probleem werd

In opdracht van SDGI heb ik een inventariserend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om tot elektronisch dossieroverdracht te komen. Het betrof de overdracht van leerlingsdossiers van verschillende ROC’s in de

Onderzoek

Evaluatieonderzoek naar HAN Intro. Samen met [campus]OrléoN heb ik een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd over de eerstejaars introductieweek. Dit was een spannend onderzoek, omdat de opdracht

Seminar “Proeverij Mixed Methods”. [campus]OrléoN, in samenwerking met onderzoekbureau OrléoN. Zeven bijeenkomsten over onderzoeks-methodologie voor (buiten)promovendi

Het koninklijk Concertgebouworkest vroeg mij een benchmark-onderzoek van de arbeidsvoorwaarden van de staven uit te voeren.

Berenschot huurde mij in om de binnengekomen gegevens van de Salarisenquête te schonen. In dit proces worden de ruwe data gecheckt

De samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorg, begon met een vergelijking van de verschillende regelingen en contracten, zoals die ter tafel lagen voor onderhandelingen.

Zoals er nu vele elektronische dossiers zijn en veel discussies zijn gevoerd over die dossiers (denk aan het Elektronisch Patiëntendossier), was in

Referenties

Jan heeft ons in een brainstormsessie van een paar uur ons probleem ontvouwd en in zijn bespiegeling glashelder voor ons gemaakt. Het heeft enorm geholpen om knopen door te hakken.

Roy ten Holder – voormalig manager Dichterbij

lees meer>>

Jan heeft in twee bijeenkomsten van bij elkaar een paar uur ons probleem blootgelegd en ontrafeld, waarmee we inzicht kregen in de richting waar we de oplossing moesten zoeken.

Vervolgens heeft Jan ons geholpen met het uitwerken van de oplossing, en bleek de gekozen richting goed te werken.

Ik was op zoek naar een statisticus, maar ik kreeg meer: een methodoloog die mij de oplossing van mijn probleem gaf, de implementatie van die oplossing en een heldere rapportage ten behoeve van de verantwoording aan de Raad van Bestuur.

Mark ter Hark
Divisiedirecteur bij Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed BV

lees meer>>

Indien u vragen heeft, kunt u direct contact opnemen. Als u wil worden teruggebeld, kunt u onderstaande invullen. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug.