Salarisenquête van Berenschot

In 2007 werd in ingehuurd door Berenschot om de binnengekomen gegevens van de Salarisenquête te schonen.

In dit proces worden de ruwe data gecheckt en getoetst op inconsistenties. De belangrijkste taak was het filteren van namen van functies met opvallend hoge salarissen of juist opvallend lage salarissen. De vergelijking daarvoor is de CAO, waarin de verschillende salarissen en functies moeten passen.

De complexiteit van dit onderzoek zat hem in het toepassen van kennis van CAO’s en beloningssystemen, zodat op basis van die kennis en ervaring met de systemen (Berenschot, Salarisenquête, Salarisonderzoek) een oordeel over de kwaliteit dan de gegevens kon geven.

Terug