Cap Gemini, ondernemingsraad. Bij de aanpassing van de pensioenregeling van CapGemini heb ik de Ondernemingsraad geadviseerd. Ik heb een maatwerk-pensioencursus ontwikkeld en deze gegeven aan de OR, omdat er een voorstel ter tafel lag van een forse wijziging van de pensioenregeling. Daarna heb ik de OR ter zijde gestaan bij de onderhandelingen met de werkgever. In deze complexe problematiek van het harmoniseren van verschillende regelingen tot één nieuwe, volgde de OR een weloverwogen en eerder overeengekomen beleidslijn in arbeidsvoorwaarden. Deze beleidslijn was gebaseerd op ideeën over collectiviteit,  wederzijdse solidariteit en individuele verantwoordelijkheid, waarover in een eerder stadium overeenstemming was bereikt. Binnen deze kaders was het mogelijk een nieuwe regeling te ontwerpen, waar alle partijen vrede konden hebben.

Terug