Validiteit van kwaliteitsmeting in de geestelijke gezondheidszorg. De GGZ instelling Dichterbij benaderde mij met de vraag of ik kon helpen met een methodologisch probleem: de zorgautoriteit wilde een kwaliteitsmeting doen met een standaard vragenlijst. Bij Dichterbij was men ervan overtuigd dat dit niet correct was. Het probleem werd mij gepresenteerd als een kwaliteitsprobleem in de vragenlijst. Ik heb het materiaal bestudeerd en geconstateerd dat de vragen lijst in naar de regelen der kunst was onderworpen. De vraag was dus: wat was er nu eigenlijk aan de hand.

Brainstorm

Ik heb voorgesteld om in een brainstormsessie uit te zoeken wat het probleem nu werkelijk was. Na enige tijd kwam het pijnpunt op tafel, het eigenlijke argument voor de weerstand bij Dichterbij. De vragenlijst diende volgens strak protocol te worden afgenomen bij de cliënten. Dichterbij is een zorginstelling in de zwakzinnigenzorg en hun cliënten kunnen mogelijk niet in staat zijn om de gestelde vraag te begrijpen. In verband met de validiteit van het onderzoek, mochten de vragen niet worden omschreven.

Deze, overigens normale, validiteitseis leidde nu juist bij deze groep respondenten tot onbetrouwbare antwoorden en daarmee tot invalide uitkomsten van het onderzoek.

Mede door deze conclusie is het protocol door de zorgautoriteit herzien.

Terug

Jan heeft ons in een brainstormsessie van een paar uur ons probleem ontvouwd en in zijn bespiegeling glashelder voor ons gemaakt. Het heeft enorm geholpen om knopen door te hakken.
Roy ten Holder – voormalig manager Dichterbij