Statistiek bij de financiële afdeling. Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed BV. Het proces waarin facturen werden gecontroleerd alvorens ze werden betaald, was tijdrovend door de grote hoeveelheid facturen en factuurregels.  De vraag die ik kreeg was of het mogelijk was dit proces efficiënter te maken met controles van steekproeven. In een brainstormsessie hebben we het probleem ontrafeld en een oplossingsstrategie bedacht. Deze omvatte het ontwikkelen van een steekproefprocedure, het opzetten van statistische beslisregel en het automatiseren van die proces.

De steekproefprocedure bepaalde de wijze waarop een steekproef werd getrokken, het aantal waarnemingen en de tijdspanne waaruit de steekproef werd getrokken. Vooral deze laatste diende niet te lang te zijn vanwege de effectiviteit, en niet te kort vanwege het aantal waarnemingen: naarmate de tijd verstrijkt, komen er meer facturen binnen.
De statistische beslisregel bepaalde goedkeuring of afkeuring van de steekproef. Tenslotte was het noodzakelijk dit proces te automatiseren, omdat anders constant een statisticus aanwezig moest zijn. Door een dump van de administratie automatisch binnen te halen in Excel, kon ik in Excel de statistische verwerking automatiseren.

Terug

Jan heeft in twee bijeenkomsten van bij elkaar een paar uur ons probleem blootgelegd en ontrafeld, waarmee we inzicht kregen in de richting waar we de oplossing moesten zoeken.

Vervolgens heeft Jan ons geholpen met het uitwerken van de oplossing, en bleek de gekozen richting goed te werken.

Ik was op zoek naar een statisticus, maar ik kreeg meer: een methodoloog die mij de oplossing van mijn probleem gaf, de implementatie van die oplossing en een heldere rapportage ten behoeve van de verantwoording aan de Raad van Bestuur.

Mark ter Hark

Divisiedirecteur bij Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed BV