Evaluatieonderzoek naar HAN Intro. Samen met [campus]OrléoN heb ik een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd over de eerstejaars introductieweek. Dit was een spannend onderzoek, omdat de opdracht werd gegund begin november, en het onderzoeksverslag moest worden opgeleverd op 25 november. Niet in de laatste plaats door onze ervaring als onderzoekers en de effectieve medewerking van medewerkers van de HAN, hebben we het onderzoek binnen de gestelde tijd afgerond.

Interessant aan dit onderzoek was de combinatie van kwantitatief onderzoek (RoumaConsult) en narratief onderzoek ([Campus]Orléon), dat een rijkdom aan informatie opleverde, meer dan wanneer één van deze beide onderzoeksmethoden was gebruikt.

Niet alleen de inhoud van het onderzoek had onze aandacht, maar ook de planning en organisatie van het onderzoek. De coördinatie van de verschillende onderdelen waren van groot belang voor het kunnen trekken van conclusies.
Voor het kwantitatieve deel van het onderzoek is een webenquête gemaakt die gedurende een week online zou zijn, en waarvoor de nodige reclame is gemaakt om de enquête in te vullen. Om tot een hoge respons te komen, is er zelfs een prijsvraag aan gekoppeld geweest.
Voor het narratieve deel van het onderzoek zijn studenten persoonlijk aangeschreven. Door strakke planning en in korte periode even flink werken, is de rapportage op tijd geleverd.

Project uitwisseling van het E-portfolio tussen ROC A12 en HAN. Analyse van het Doorstroomassessment tussen ROC’s en HAN en het bepalen van de rol van SDGI. In opdracht van SDGI heb ik een inventariserend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om tot elektronisch dossieroverdracht te komen.  Het betrof de overdracht van leerlingsdossiers van verschillende ROC’s in de omgeving van Arnhem en Nijmegen naar de HAN. Er zou een procedure moeten worden ontwikkeld voor één leerlijn, in casu “onderwijsassistent (MBO) →PABO (HBO)”. In deze procedure moest de eis van verbreding en generalisatie naar alle leerlijnen in acht worden genomen. In kaart brengen van communicatiestructuren, organisatie en projecten die reeds in voorbereidende of uitvoerende fase zijn.

Het uiteindelijke resultaat van dit onderzoek was een diep inzicht in de organisatie en de projecten die gaande waren zonder centrale coördinatie.

Terug