Koninklijk Concertgebouworkest. Benchmarkonderzoek naar de bezoldiging van staven. Het koninklijk Concertgebouworkest vroeg mij een benchmarkonderzoek van de arbeidsvoorwaarden van de staven uit te voeren. Om tot een goede vergelijking te komen, moesten functiebeschrijvingen, Cao’s en arbeidsvoorwaardenreglementen en geanonimiseerde personeelsgegevens worden vergeleken.

Om een zinvolle vergelijking te maken, moesten de arbeidsvoorwaarden worden vergeleken van mensen met functies van vergelijkbare complexiteit in vergelijkbare organisaties. Er moest dus worden bepaald wat vergelijkbare organisaties, en wat vergelijkbare functies waren.

Er zijn 7 organisaties in podiumkunsten geselecteerd. Van alle participerende organisaties werden de functiebeschrijvingen gevraagd om de complexiteit van een functie vast te kunnen stellen. De Cao’s en arbeidsvoorwaardenreglementen werden opgevraagd om de collectieve arbeidsvoorwaarden en pensioenregelingen te vergelijken. De geanonimiseerde personeelsgegevens waren nodig om de feitelijke salarissen en pensioenopbouw te berekenen en te vergelijken.
Vervolgens heb ik een analysemodel gemaakt waarmee het pakket arbeidsvoorwaarden kon worden gewaardeerd in euro’s en daardoor kon worden vergeleken.

Van KCO kreeg ik de contactgegevens van vergelijkbare organisaties voor podiumkunsten, waar ik vervolgens de gegevens (functiebeschrijvingen van staven) heb opgevraagd,  de vigerende Cao’s en arbeidsvoorwaardenreglementen en de geanonimiseerde personeelsgegevens.

Alle functies heb ik vervolgens ingedeeld in categorieën. Per categorie heb ik statistieken berekend van alle arbeidsvoorwaarden. Door de beloning van de functies van KCO te vergelijken met de statistieken van de desbetreffende categorie, werd duidelijk of de arbeidsvoorwaarden van het KCO tot de top behoorden, tot de middenmoot of achterbleven bij vergelijkbare organisaties.

Terug