Proeverij Mixed Methods

“Ik ben ervan overtuigd dat deze avonden ons zullen inspireren tot het verbeteren van de kwaliteit van ons werk, of het nu onderzoek is, onderwijs, of welke andere tak van sport dan ook. Waar je in het dagelijks werk lang niet altijd toekomt aan bezinning op methoden en technieken, aan het correct redeneren, aan het net even iets verder door denken, aan het denken aan de consequenties van wat je doet en van wat je (na)laat, zijn deze avonden de tijd om je te laten inspireren, je geest te scherpen en wetenschap en onderzoek te laten bloeien!”

Hiermee opende de brochure die een collegecyclus van 7 bijeenkomsten aankondigde. Samen met Flor Basten van CampusOrléon heb ik deze cyclus georganiseerd. Gezamenlijk hebben we een aantal sprekers gevonden om elk op hun manier een aantal zaken te verduidelijken over het doen van onderzoek.

Alle 7 sprekers hebben vanuit hun expertise de omgevingsdynamiek van onderzoek en hun methodiek van onderzoek over het voetlicht gebracht: de voetangels en klemmen van promotieonderzoek buiten de universiteit, onderzoekstrategieën bij overheden, narratieve analyse, beeldanalyse, het ontwikkelen van instrumenten voor het meten van sociaalwetenschappelijke constructen, en een presentatie van een promotieonderzoek waarin allerlei technieken werden gebruikt, toegespitst op de voorliggende vraag.

Terug