Interim Manager Pensioen ten gevolge van liquidatie van pensioenfonds Sfp. Voor de SDGI was ik afgevaardigde in het werkgeversoverleg van De Stichting Federatief Pensioenfonds. Dit fonds was opgericht om de verzelfstandigde overheidsbedrijven onderdak te geven. Tijdens deze zittingen kreeg ik de gelegenheid om ook voor andere kleine ondernemers binnen dit fonds te adviseren: Commissie MER, Taalcentrum VU, VAOP en Scientific Computing & Modeling NV.

Toen dit fonds wegens de verslechterde omstandigheden (schommelingen van de rekenrente) ging liquideren, moesten de polissen elders worden ondergebracht. Door knap onderhandelen van het fondsbestuur, konden de bedrijven terug naar het ABP of naar PFZW. Door de branches waarin de verschillende bedrijven werkzaam waren, konden enkele van hen alleen bij het ABP terecht en niet bij PFZW.

Met deze bedrijven ben ik het traject gestart om de werknemers en hun pensioenpolissen zo netjes mogelijk onder te brengen bij ofwel het ABP ofwel een verzekeraar. Ik heb voor elk bedrijf daarvoor trajecten opgezet waarin de bestuurders en de OR beide betrokken waren. Ik heb presentaties en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd en voorlichting gegeven op verschillende niveaus. In dit traject heb ik samengewerkt met twee jonge pensioenadviseurs met uitstekende contacten bij de verzekeraars.

In dit traject was ik procesmanager, in welke rol ik veel werk uit handen nam van de werkgevers en veel inhoudelijk werk van de jonge pensioenadviseurs coördineerde.

Terug