Ontwikkelen van valide onderzoekmethode naar kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg. Siza-Het Dorp vroeg mij of er een methode kon worden ontwikkeld om informatie van cliënten te gebruiken als managementinformatie. De vraag was hoe je dat zou kunnen doen en of daar vragenlijsten voor konden worden ontwikkeld. Het bleek bij voortgang van de gesprekken , dat er journaals of log’s werden bijgehouden van cliëntgesprekken van de medewerkers met de bewoners.

In de eerste fase heb ik verschillende journaals gelezen en bekeken welke informatie daarin voorhanden was. Vervolgens heb ik een scoringsmethodiek ontwikkeld voor het coderen van de narratieven van bewoners met als doel deze informatie te aggregeren tot bruikbare stuurinformatie voor teamleiders. De informatie moest kunnen worden gebruikt op twee aggregatieniveaus: teamleiders en management.

Terug