Voor UWReïntegratie is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid de arbeidsvoorwaarden aan te passen aan een grote Cao. De desbetreffende bedrijfstak lag min of meer in de werkingssfeer. Met aansluiting bij de Cao, of tenminste het volgen van die Cao, zouden de onderhandelingskosten van de arbeidsvoorwaarden drastisch worden beperkt.

De vraag was daarmee of het vigerende arbeidsvoorwaardenpakket marktconform was en of vigerende arbeidsvoorwaardenpakket vergelijkbaar was met het arbeidsvoorwaardenpakket van de Cao.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een scan gemaakt van de verschillende arbeidsvoorwaardenpakketten van vergelijkbare ondernemingen en zijn alle aspecten van de arbeidsvoorwaarden gewaardeerd en vergeleken. Er is veel tijd en aandacht uitgegaan naar het vergelijkbaar maken van de verschillende arbeidsvoorwaarden. Daar waar mogelijk zijn de arbeidsvoorwaarden contant gemaakt, om zodoende de contante waarde te vergelijken.

Vervolgens zijn de eventuele frictiekosten van de overgang van het vigerende pakket arbeidsvoorwaarden naar de Cao, berekend.

Terug