Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties

Voor de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties, heb ik een quick-scan gemaakt: “Advies inzake beloning van directeuren van woningcorporaties”.

In deze quick-scan heb ik alle aspecten van de beloning van de directeuren geanalyseerd: de waardering van hun functie en de keuzes en bottlenecks die daaraan zijn verbonden, de rol van toezichthouders en het pakket arbeidsvoorwaarden conform de CAO. Na deze analyse van al deze aspecten heb ik mijn oordeel gevormd en daarmee advies gegeven.

Terug